Κανονισμός Λειτουργίας

  • Κάθε χρήστης οφείλει να δηλώνει τα πραγματικά του στοιχεία.
  • Έχει δικαίωμα για κράτηση γηπέδου 2 φορές ανά εβδομάδα, 1 φορά από Δευτέρα έως Παρασκευή και 1 το σαββατοκύριακο.
  • Αν γίνουν παραπάνω από δυο κρατήσεις στην ίδια εβδομάδα, ο διαχειριστής έχει δικαίωμα να διαγράψει τις κρατήσεις αυτές και να μπλοκάρει το λογαριασμό του χρήστη για 1 εβδομάδα.
  • Παρακαλούμε μην παραχωρείτε το λογαριασμό σας σε τρίτους. Με τον τρόπο αυτό θα διασφαλίσουμε ότι έχουν όλοι ίσες ευκαιρίες να κάνουν κράτηση και δε θα γίνεται κατάχρηση γηπέδων.